Koszty Warsztatów


ZAJĘCIA DLA DZIECI / MŁODZIEŻY:

Środy, Czwartki i Piątki 17:30 – 18:30,
Soboty 10 – 11, 11:30 – 12:30, 13:00 – 14:00

 • Karnet za miesiąc 120 zł (deklaracja roczna)
 • Wejściówka jednorazowa 40 zł
 • Rodzic karnet – jako uczestnik zajęć 120 zł / mc
 • Rodzic wejściówka jednorazowa 40 zł

karnet = 4 spotkania (uzależnione od kalendarza, świąt)

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH:

Środy, Czwartki i Piątki 19:00 – 21:30

 • Karnet za miesiąc 120 zł (deklaracja roczna)
 • Wejściówka jednorazowa 40 zł
 • + Waga Prac – 30 zł/kg; (50 zł/kg USA; 50 zł/kg RAKU; 50 zł/kg WYSOKI WYPAŁ )

RODZINNE:
(Zajęcia 2h dwie soboty w miesiącu)

Sobota 15:00 – 17:00

 • Wejściówka jednorazowa 40 zł + waga wypalonych prac

WARSZTATY WYJAZDOWE:

 • Cena uzależniona od wielkości grupy i techniki lepienia/malowania

CERAMIKA NA WYNOS:

 • Swoja glina + TWOJE szkliwa 30 zł/kg; (50 zł/kg USA, 50 zł/kg RAKU, 50 zł/jg WYSOKI WYPAŁ)
 • Swoja glina + NASZE szkliwa 40 zł/kg; (60 zł/kg USA, 60 zł/kg RAKU, 60 zł/jg WYSOKI WYPAŁ)
 • NASZA glina (paczka 10 kg = 40 zł, włoska 1 kg = 8 zł, rzeźbiarska 1 kg = 6 zł)
 • Pakiet z gliną = 40 zł (1 kg gliny + podstawowe narzędzia do wypożyczenia)
 • Pakiet ze szkliwami = 40 zł (wybrane szkliwa)