Pracownia

Mamy szeroki program warsztatów dla różnych grup wiekowych, rodzin z dziećmi oraz warsztatów otwartych.

Nasza pracownia mieści się w MOK na ul Targowej w Legionowie. Posiadamy całe zaplecze do zajęć ceramicznych i związane z tym materiały. Atmosfera u nas sprzyja oderwaniu się od codzienności i skupieniu się na odkrywaniu własnej twórczej strony.

Bierzemy czynny udział w życiu Miasta, uczestniczymy w imprezach miejskich, kiermaszach świątecznych, zbiórkach charytatywnych, współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami.

Pomagamy w domach dziecka, gdzie organizujemy zajęcia, aby każdy miał możliwość zapoznania się z materiałem jakim jest glina. Chcemy, żeby stare rzemiosło którym jest ceramika i garncarstwo nie zanikło z naszych terenów i z naszej kultury.

Prowadzimy zajęcia w ośrodkach kultury, oraz zajęcia plenerowe. Prowadzimy zajęcia dla szkół, przedszkoli, zajęcia zorganizowane i jednorazowe.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć.