Regulamin Warsztatów Na Wynos

REGULAMIN „WARSZTATÓW NA WYNOS”

FUNDACJI ARTYSTYCZNEJ „WYLEPIARNIA”

 1. Regulamin Warsztatów na wynos jest regulaminem w rozumieniu art. 835 kodeksu cywilnego. Regulamin ten określa prawa i Obowiązki stron.
 2. W rozumieniu niniejszego regulaminu stronami są: Fundacji Artystycznej „Wylepiarnia” – zwana dalej „Wylepiarnia” oraz osoba uczestnicząca w zajęciach – zwana dalej „Uczestnikiem zajęć”.
 3. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach organizowanych przez „Wylepiarnię” jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania przez uczestników zajęć Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy
  ich prawnych opiekunów.
 4. Umowa z Klientem jest zawarta w momencie, kiedy zostanie wysyłane poprzez e-mail potwierdzenie przyjęcie zamówienia.
 5. Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały regulamin i mają opłacone Materiały Edukacyjne.
 6. W Materiały Edukacyjne zainteresowani zaopatrują się na stronie Fundacji w zakładce Warsztaty Na Wynos.
 7. Realizacja zamówień rozpoczyna się w przypadku płatności przelewem – w momencie zaksięgowania wpłaty.
 8. Koszty warsztatów na wynos zależne są od wybranych Materiałów Edukacyjnych i znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Materiały Na Wynos. Płatności za warsztaty dokonujemy poprzez przelew na konto Fundacji
 9. Nr konta Fundacji; PL 41 1090 1841 0000 0001 3367 8717 prosimy wpisać (Imię Nazwisko uczestnika; grupa zajęciowa; za jaki miesiąc)
 10. Dane Fundacji: Fundacja Artystyczna „Wylepiarnia” ul. Książęca 9/401, 05-135 Wieliszew; KRS 0000645811 NIP 536-192-52-42
 11. Faktury VAT wystawiane są na żądanie uczestników warsztatów na wynos w formie email.
 12. Po opłaceniu Materiałów Edukacyjnych, osoba z Fundacji skontaktuje się telefonicznie i poinformuje o następnych krokach. Więcej informacji na temat procedur można przeczytać na stronie Fundacji w zakładce Warsztaty Na Wynos.
 13. Osoby uczestniczące w Warsztatach Na Wynos odbywają zajęcia w swoich domach.
 14. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.
 15. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem.
 16. Klient może anulować zamówienie pod numerem telefonu: 792-990-114. lub wysyłając email na adres : biuro@fundacjaartystycznawylepiarnia.pl
 17. Rezygnacji z wykupionych Materiałów Edukacyjnych można dokonać w ciągu 10 dni od dnia odebrania zamówienia. Materiał powinien być oddany w nienaruszonym stanie i nie posiadać mechanicznych uszkodzeń.
 18. Zastrzegamy sobie prawo do zmian kosztów materiałów występujących w Warsztatach, wprowadzania nowych oraz modyfikacji istniejących.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020r.