Współpraca

Szukamy darczyńców, osoby lub firmy chętne do wsparcia finansowego dla potrzeb Statutowych Fundacji. Pozwoli to na większy rozwój oraz pomoc przy organizowaniu zajęć dla coraz to nowszego grona zainteresowanych osób.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Waszej strony.

Zapraszamy do Pomocy Nam.